28 дек. 2017

01016-2017-0009 – Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р”    N             …
15 дек. 2017

01016-2017-0008 – Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р”    N             …
22 ное. 2017

01016-2017-0007 – Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM” …
21 ное. 2017

01016-2017-0006 – Подкрепително-тонизираща храна

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
21 авг. 2017

01016-2017-0005 – Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи…
29 май 2017

01016-2017-0004 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика за 2017г..

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки…
23 май 2017

PP-17-001 – Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора

НЦТХ обявява обществена поръчка, възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП с предмет "Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора"  …
10 апр. 2017

01016-2017-0003 – Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите…
28 фев. 2017

01016-2017-0002 – Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции -…
18 ян. 2017

01016-2017-0001 – Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология групирани по 21 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център…