17 дек. 2020

SOO-20-004 – Оборудване РЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване за РЦТХ Варна, РЦТХ Плевен, РЦТХ Пловдив и РЦТХ Стара загора, съгласно приложената спецификация. N       …
10 мар. 2020

SOO-20-001-Периодични доставки на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ" разделени в 15…
11 ное. 2019

Пазарно проучване за подготовка и провеждане на обествена поръчка с предмет „Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЦТХ“

В изпълнение на писмо с изх. N 26-00-1567 / 01.11.2019 г. на Главния секретар на Министерство на здравеопазването и на ознование на чл.21, ал.2 от ЗОП НЦТХ провежда настоящото Пазарно…
23 окт. 2019

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра“.…
10 дек. 2018

Доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ No     Име на докумената Дата на публикуване 1   {phocadownload view=file|id=1817|text=Информация за публукувана…
29 ное. 2018

SOO-18-003 – Доставка на офис техника за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ" No     Име…
23 авг. 2018

SOO-18-002 – Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ" No     Име…
15 авг. 2018

Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ – ПРЕКРАТЕНА

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ" No     Име…