09 дек. 2016

PP-007-16

НЦТХ обявява обществена поръчка, възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП с предмет "Периодични доставки на медицински изделия и консумативи за еднократна употреба групирани по 4(четири) обособени позиции за нуждите на НЦТХ …
06 дек. 2016

01016-2016-0009 – Доставка на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно (процедура на договаряне без обявление)

Националният център по трансфузионна хематология обявява Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно за нуждите на ЦТХ в…
05 дек. 2016

01016-2016-0008 – Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв за нуждите на ЦТХ (процедура на договаряне без обявление)

Националният център по трансфузионна хематология обявява процедура на договаряне без обявление завъзлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв CPD A за нуждите на…
02 дек. 2016

01016-2016-0007 – Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за до 45 000 броя кръводарители на НЦTX…
11 окт. 2016

01016-2016-0006 – Доставка на медицинска апаратура за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура по две самостоятелно обособени позиции за нуждите на НЦТХ"  Обособена позиция №…
22 авг. 2016

01016-2016-0005 – Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика…
16 авг. 2016

01016-2016-0004 – Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2016 г.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на…
29 юни 2016

01016-2016-0003 – Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия групирани по четири самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика…
12 апр. 2016

PP-006-16

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на буфери, етилови алкохоли, сухи и течни хранителни среди за микробиологична диагностика, химикали и други консумативи за лабораторна употреба групирани…