РЪКОВОДСТВО

д-р Николай Николов

Директор на НЦТХ

БЛОК ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 Началник лаборатория „Осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки”

 д-р Елена Георгиева 

Емилия Воденичарска – мед. лаборант

Марияна Юрукова – мед. лаборант

Отделение „Кръводаряване”

Началник отделение

д-р Юлия Стоянова-Велева

Старша медицинска сестра – Елка Мутафчиева

Старши медицински лаборант – Здравка Ремени-Тодорова 

Евелина Динкова – биолог

Даниела Божанкова – биолог

Васил Райков – организатор дейности

Ганка Стоянова – организатор дейности

д-р Мими Никова – началник сектор

д-р Румен Йорданов

Галя Захариева – медицинска сестра

Мария Държанлиева – медицинска сестра

Петя Дишева – медицинска сестра

Василка Петрова – медицинска сестра

Мадлена Младенова – медицинска сестра

Светла Томова – медицински лаборант

Албена Михайлова – медицински лаборант

Веселка Василева – медицински лаборант

Даниела Николчова – санитар

Сашка Александрова – санитар

Мая Пудева – санитар

д-р Румяна Борисова – началник сектор

д-р Динка Костова

д-р Цона Костова

Стефка Димитрова – медицинска сестра

Илиана Малинова – медицинска сестра

Наташа Георгиева – медицинска сестра

Радостина Барес – медицинска сестра

Весела Тотева – медицинска сестра

Светослава Недкова – медицински лаборант

Ана Трендафилова – медицински лаборант

Ненка Георгиева – медицински лаборант

Емилия Кирилова – медицински лаборант

Даниела Ванкова – аналитик, компютърни комуниклации

Неделчо Коев – аналитик, компютърни комуниклации

Пенка Тодоринова – санитар

Антоанета Паунова – санитар

Божилка Стоянова – санитар

Лазарина Серафинкина – санитар

Илиана Илиева – санитар

Емилия Петрова – санитар

д-р Веселин Павлов – началник сектор

д-р Камен Стефановски

Мариана Сиракова – медицинска сестра

Живка Поплювкова – санитар

Отделение „Имунохематологична диагностика на дарена кръв и пациенти”

Геновева Зарева – медицински лаборант

Нели Златанова – медицински лаборант

Маргарита Христова – медицински лаборант

Пепа Манчева – медицински лаборант

Лиляна Иванова – медицински лаборант

Красимира Младенова – санитар

Христина Христова – санитар

Мариела Стоянова – медицински лаборант

Красимира Николова – медицински лаборант

Красимира Божинова – медицински лаборант

Николина Куртева – медицински лаборант

Станислава Василева – медицински лаборант

Даяна Вълчанова – медицински лаборант

Даниела Първанова – санитар

*цени на услугите

Отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции”

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОЛАНСКИ БЛОК

В сектора се събира, обработва и съхранява информация за дейността на всички центрове и отделения по Трансфузионната система в страната:

  1.  брой кръводарители;
  2.  количества взета кръв;
  3.  количества получени кръвни съставки;
  4.  количества кръвни съставки, предоставени на лечебните заведения в страната.

В сектора се извършват дейности, свързани с планирането на медицинските изделия за вземане, диагностика и съхраняване на кръв и количествата кръв и кръвни продукти за клнично приложение в лечебните заведения на територията на страната, съгласно чл.24 и чл.26 от ЗККК.

Служители от сектора участват в разработването, развитието и администрирането на Националната информационна система по трансфузионна хематолоия.

В сектора работят:

д-р Веселин Сливов, лекар-ординатор

Нина Андонова, икономист

Йорданка Ценкова, технически сътрудник

Структура на НЦТХ