26 фев. 2015

Предварително обявление за общетсвена поръчка „Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на НЦТХ и ЦТХ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Възложител: Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ), гр.София 1202, ул.Братя Миладинови № 112, тел.: 02 9210417, факс: 02 9210419 e-mail: ncth_bg@abv.bg Заглавие на поръчката: "Периодични доставки…