08 окт. 2014

Вътрешни правила

Вътрешни правила за Пртовеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в сила от 30.03.2012 г. {phocadownload view=file|id=257|target=s} Вътрешни правила за Пртовеждане на процедури по възлагане…
08 окт. 2014

Профил на купувача

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.22б, ал.2, т.21 от ЗОП Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) е лечебно заведение по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения, второстепен разпоредител с бюджетни…