Вътрешни правила за Пртовеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в сила от 30.03.2012 г.

{phocadownload view=file|id=257|target=s}


Вътрешни правила за Пртовеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в сила от 01.10.2014 г.

{phocadownload view=file|id=450|text=Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача на Национален център по трансфузионна хематология в сила от 01.10.2014 г.|target=s}