N заглавие дата  на публикуване
1 {phocadownload view=file|id=985|text=Запитване с изх.N 1379 от 17.07.15 и отговор от АОП|target=s} 09.10.2015 г.                 
2  {phocadownload view=file|id=1839|text=Обобщена информация по чл.44,ал.10 от ЗОП за 2015г.|target=s} 01.04.2016 г.
3  {phocadownload view=file|id=1838|text=Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т.7 ЗОП – за 2018 г.|target=s} 28.03.2019 г.