Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции“ 

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

{phocadownload view=file|id=1714|text=Решение за откриване|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
2

{phocadownload view=file|id=1715|text=Обявление|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
3

{phocadownload view=file|id=1716|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
4

{phocadownload view=file|id=1717|text=Образци и приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
5

{phocadownload view=file|id=1718|text=Разяснения по откита процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 16.04.2018 г.
6

{phocadownload view=file|id=1719|text=Решение за изменение|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 19.04.2018 г.
7

{phocadownload view=file|id=1720|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 19.04.2018 г.
8

{phocadownload view=file|id=1721|text=Образци|target=s}

 19.04.2018 г.
9

{phocadownload view=file|id=1722|text=ВАЖНО! Указания за попълване на еЕЕДОП|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 20.04.2018 г.
10

 Европейска електронна услуга за работа с еЕЕДОП

 20.04.2018 г.
11

{phocadownload view=file|id=1733|text=Протокол 1|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 28.05.2018 г.
12

{phocadownload view=file|id=1745|text=Обявление за отваряне на цени|target=s}

 29.06.2018 г.
13

{phocadownload view=file|id=1746|text=Протокол 2|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
14

{phocadownload view=file|id=1747|text=Протокол 3|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.07.2018 г.
15

{phocadownload view=file|id=1748|text=Протокол 4|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
16

{phocadownload view=file|id=1749|text=Доклад на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
17

{phocadownload view=file|id=1750|text=Решение за класиране|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
18

{phocadownload view=file|id=1751|text=До участниците|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
19

{phocadownload view=file|id=1754|text=Договор ОП-7-18 / 10.07.2018 с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.07.2018 г.

20

{phocadownload view=file|id=1755|text=Договор № ОП-8-18-16.07.18 с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 20.07.2018
21

{phocadownload view=file|id=1768|text=Договор ОП-09-18 от 02.08.2018 г. с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 08.08.2018
22

{phocadownload view=file|id=1769|text=Договор ОП-10-18 от 02.08.2018 г. с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 08.08.2018