N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

 {phocadownload view=file|id=1982|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.12.2019 г.
2

 {phocadownload view=file|id=1983|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

06.12.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1985|target=s}

 06.12.2019 г.

4

{phocadownload view=file|id=1986|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 06.12.2019 г.
5

 {phocadownload view=file|id=1989|text=Протокол от проведени преговори|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.12.2019 г.
6

 {phocadownload view=file|id=1990|text=Доклад на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.12.2019 г.
7

 {phocadownload view=file|id=1991|text=Решение|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.12.2019 г.
8

 {phocadownload view=file|id=1998|text=Договор РД-07-1 от 06.01.2020 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 06.01.2020 г.
9

 {phocadownload view=file|id=2011|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 16.03.2020 г.
10

 {phocadownload view=file|id=2068|text=Обявление за приключен договор|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 08.05.2020 г.