НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ“ разделени в 15 обособени позиции.


 

o     Име на докумената
Дата на публикуване

 {phocadownload view=file|id=2000|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2001|text=Информация за публикувана обява|target=s}

 10.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2002|text=Документация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2003|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.03.2020 г.

 {phocadownload view=file|id=2004|text=Документи|target=s}

 10.03.2020 г.