НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ“

No     Име на докумената
Дата на публикуване
 {phocadownload view=file|id=1772|text=Информация за публикувана обява|target=s}  15.08.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1773|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.08.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1774|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.08.2018 г.
 {phocadownload view=file|id=1775|text=Документация и образци|target=s}  15.08.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1777|text=Съобщение за прекратяване|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 21.08.2018 г.