НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра“.


 

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване
1

{phocadownload view=file|id=1961|target=s}

 23.10.2019 г.
2

{phocadownload view=file|id=1962|target=s}

 23.10.2019 г.
3

{phocadownload view=file|id=1963|target=s}

 23.10.2019 г.
4

{phocadownload view=file|id=1964|target=s}

 23.10.2019 г.
5

{phocadownload view=file|id=1965|text=До заинтересованите лица|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.10.2019 г.
6

{phocadownload view=file|id=1966|text=Информация за удължаване на срока за подаване на оферти|target=s}

 06.11.2019 г.
7

{phocadownload view=file|id=1972|text=Протокол от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.11.2019 г.