На 14 юни 2011 г. в зала „Изток“ на Народното събрание на Република България, под патронажа на Парламентарната комисия по здравеопазване и Министерството на здравеопазването, се проведе 51-та национална конференция по трансфузионна хематология и беше честван Световния ден на кръводарителите.

Във форума участваха представители на Националния център по трансфузионна хематология София, Българския Червен кръст, районните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Плевен, Ст.Загора и Варна, на отделенията по трансфузионна хематология на МБАЛ в страната, на Българския Червен кръст, дългогодишни кръводарители и журналисти.

Беше направен цялостен отчет на извършената дейност по кръводаряване, диагностициране, преработване и предоставяне за приложение на кръвта и кръвните съставки през 2010 година и представен проект BG051PO001-6.2.10 „Национална информационна система по трансфузионна хематология“, финансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чийто бенефициент от месец юни 2011 г. е НЦТХ.

Спазвайки традицията, на този ден Българския Червен кръст и Националния център по трансфузионна хематология на специална церемония заявиха своята признателност и наградиха с плакет «Заслужен кръводарител» следните дългогодишни кръводарители:

д-р Вяра Димитрова Среброва

Веско Стефанов Дечев

Димитър Колев Кунев

Радослав Владимиров Рашев

Диана Маринова Станоева

Галина Димитрова Хайдарлиева

д-р Димитър Петров Димитров

Теменужка Иванова Манолова

Венцислав Антонов Кръстев

Светла Божкова Гацова

 

Със специална награда „Заслужил млад кръводарител“ бяха отличени

Зелиха Бахри Юмер

Веселин Иванов Пашов

Катерина Златкова Христова