Общо количество кръв и кръвни съставки, експедирани за лечебните заведения в страната по видове

 

година експедирана за ЛЗ кръв и кръвни съставки
общо в л. от тях :
цяла кръв еритроцитен концентрат плазма без абилни фактори на кръвосъсирването прясно замразена плазма тромбоцитен концентрат, получен от цяла кръв тромбоцитен концентрат, получен чрз афереза
л. % л. % л. % л. % л. % л. %
2005 60 577 682 1.13% 41 670 68.8% 731 36.5% 16 144 26.7% 1 185 2.0% 163.709 0.3%
2006 60 488 430 0.71% 41 958 69.4% 362 18.1% 16 520 27.3% 1 144 1.9% 74.092 0.1%
2007 61 167 520 0.85% 42 083 68.8% 89 4.4% 17 077 27.9% 1 221 2.0% 177.500 0.3%
2008 62 140 320 0.51% 43 173 69.5% 12 0.6% 17 558 28.3% 1 012 1.6% 64.330 0.1%
2009 66 092 363 0.55% 45 774 69.3% 1 0.1% 18 511 28.0% 1 192 1.8% 250.760 0.4%
2010 65 580 493 0.75% 45 024 68.7% 232 11.5% 18 155 27.7% 1 219 1.9% 458.079 0.7%
2011 68 120 142 0.21% 47 263 69.4% 0 0.0% 18 897 27.7% 1 394 2.0% 423.600 0.6%
2012 71 659 107 0.15% 49 450 69.0% 3 0.1% 20 138 28.1% 1 381 1.9% 578.600 0.8%
2013 73 765 91 0.12% 50 545 68.5% 530 26.3% 20 551 27.9% 1 525 2.1% 522.666 0.7%
2014 73 091 31 0.04% 49 792 68.1% 0 0.0% 21 026 28.8% 1 655 2.3% 587.820 0.8%
2015 73 450 51 0.07% 50 449 68.7% 0 0.0% 20 818 28.3% 1 631 2.2% 501.212 0.7%
2016 72 924 124 0.17% 50 374 69.1% 0 0.0% 20 105 27.6% 1 810 2.5% 510.777 0.7%
2017 71 583 38 0.05% 48 661 68.0% 0 0.0% 20 592 28.8% 1 936 2.7% 355.600 0.5%
2018 72 052 20 0.03% 49 873 69.2% 0 0.0% 19 879 27.6% 1 878 2.6% 401.546 0.6%
2019 73 020 26 0.04% 50 056 68.6% 0 0.0% 20 287 27.8% 2 216 3.0% 436.130 0.6%
2020 65 663 16 0.02% 45 354 69.1% 480 0.7% 17 346 26.4% 2 022 3.1% 445.800 0.7%
2021 70 073 16 0.02% 46 751 66.7% 518 0.7% 20 091 28.7% 2 138 3.1% 558.685 0.8%
2022 71 104 9 0.01% 48 598 68.3% 0 0.0% 19 703 27.7% 2 283 3.2% 510.615 0.7%
2023 72 628 3 0.004% 49 986 68.8% 0 0.0% 19 877 27.4% 2 212 3.0% 549.940 0.8%

 

 Файл за истегляне XLS