Общо количество кръв, изтеглена от употреба по причини

 

година общо количество кръв с   консервант    (в л.) количество изтеглена от употреба кръв
общо от него заради :
трансмисивни инфекции положителен скрининг за антитела изтекъл срок на годност технологични причини
л. % л. % л. % л. % л. %
2005 77 710 5 094 6.6% 4 078 80.1% NA 536 10.5% 480 9.4%
2006 74 497 3 853 5.2% 2 937 76.2% NA 591 15.3% 325 8.4%
2007 79 308 4 184 5.3% 3 198 76.4% NA 326 7.8% 660 15.8%
2008 81 020 4 080 5.0% 3 166 77.6% NA 277 6.8% 636 15.6%
2009 80 736 3 668 4.5% 2 782 75.8% NA 346 9.4% 540 14.7%
2010 81 857 3 151 3.8% 2 434 77.2% 29 0.9% 323 10.2% 366 11.6%
2011 83 585 2 920 3.5% 2 263 77.5% 318 10.9% 152 5.2% 186 6.4%
2012 84 513 2 773 3.3% 2 062 74.4% 304 11.0% 176 6.3% 231 8.3%
2013 84 803 2 594 3.1% 1 868 72.0% 306 11.8% 129 5.0% 290 11.2%
2014 85 531 2 343 2.7% 1 654 70.6% 285 12.2% 134 5.7% 271 11.6%
2015 80 099 2 274 2.8% 1 466 64.5% 390 17.1% 147 6.5% 271 11.9%
2016 83 831 1 983 2.4% 1 310 66.1% 214 10.8% 117 5.9% 342 17.2%
2017 82 824 2 104 2.5% 1 193 56.7% 299 14.2% 172 8.2% 440 20.9%
2018 85 160 1 779 2.1% 1 128 63.4% 150 8.4% 154 8.7% 348 19.5%
2019 85 273 1 910 2.2% 1 075 56.3% 333 17.4% 150 7.8% 352 18.4%
2020 74 907 1 539 2.1% 810 52.6% 311 20.2% 102 6.7% 316 20.5%
2021 79 263 1 685 2.1% 864 51.3% 344 20.4% 98 5.8% 379 22.5%
2022 84 423 1 577 1.9% 839 53.2% 266 16.9% 84 5.3% 389 24.6%
2023 85 955 1 716 2.0% 873 50.9% 392 22.8% 51 3.0% 401 23.3%

 

Файл за изтегляне XLS