31 май 2024

Преработена кръв

Общо количество преработена кръв по години   година взета кръв (с консервант) в л. преработена от дарители от донори общо л. % 2005 74 443.61 2 951.08 77 394.69 76…
31 май 2024

Трайно отпадналикандидат кръводарители

Брой трайно отпаднали по медицински показания кандидат кръводарители година брой отпаднали по медицински показания кандидат дарители от тях брой трайно отпаднали дарители мъже жени общо мъже % жени % общо…
31 май 2024

Отпаднали по медицински показания

Брой отпаднали кандидат кръводарители по медицински показания по години година брой прегледани кандидат дарители брой отпаднали по медицински показания кандидат дарители мъже жени общо мъже % жени % общо %…