11 юни 2020

01016-2020-0005 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 16 о.п.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за…
23 мар. 2020

01016-2020-0003 – Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на ЦТХ в страната за 2020г., групирани в 3 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на…
23 мар. 2020

01016-2020-0002 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 21 о.п.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за…
16 мар. 2020

01016-2020-0001 – Периодични доставки на медицински изделия за диагностика за трансмисивни инфекции за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по четири обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити…
28 ное. 2019

01016-2019-0007 – Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински и лабораторни  консумативи за нуждите на НЦТХ". N           …
18 сеп. 2019

01016-2019-0006 – Периодични доставки на пакетирани подкрепително – тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
08 юли 2019

01016-2019-0005 – Периодични доставки на пакетирана подкрепително – тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ – прекратена

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
16 апр. 2019

01016-2019-0004 – Периодични доставки на пакетирана подкрепително – тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ – прекратена

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
10 апр. 2019

01016-2019-0003 – Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2019 г., групирани в 3 (три) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване исъхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на…
10 апр. 2019

01016-2019-0002 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2019 г. по 20 (двадесет) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за…