Банер
Начало Проекти Национален портал трансфузионна хематология
Национален портал трансфузионна хематология

Национален портал трансфузионна хематология

 

ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.10

"Разработване и внедряване на Автоматизирана информационна система /АИС/ на центровете и отделенията по трансфузионна хематология в България",

съфинансиран от МТСП със средства по ОП РЧР


Компонент "Национален портал трансфузионна хематология"


През м. септември 2011 г. стартира проект BG051PO001-6.2.10 "Разработване и внедряване на Автоматизирана информационна система /АИС/ на центровете и отделенията по трансфузионна хематология в България", съфинансиран от МТСП със средства по ОП РЧР.

 

В рамките на проекта беше изграден интернет портал за предоставяне на достъп до данни и за предоставяне на електронни услуги, свързани с даряването, диагностиката, преработката и експедицията на кръв, електронни отчети, електронни заявки и др.

 

Уеб-порталът предоставя:

 •      Публична информация:

Кой и при какви условия може да дари кръв;

Къде може да бъде дарена кръв – центрове и отделения за трансфузионна хематология с адреси и работно време;

Отговори на най-често задаваните въпроси от кандидат кръводарители;

Справочна и статистическа информация относно кръводаряването.

 • Електронна услуга "Проверка на резултати"
 • Електронни услуги с ограничен достъп:
   • Електронни услуги с ограничен достъп, предоставящи достъп до данните от регистрите по чл.36 от ЗККК;
   • Електронни услуги с ограничен достъп за подаване на електронно искане за кръв от ЛЗ;
   • Електронна услуга с ограничен достъп за подаване на информация към регистъра на реципиентите по чл.36 от ЗККК от лекуващите лекари. 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo