22 авг. 2016

01016-2016-0005 – Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика…
16 авг. 2016

01016-2016-0004 – Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2016 г.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на…
29 юни 2016

01016-2016-0003 – Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия групирани по четири самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика…