21 ное. 2017

01016-2017-0006 – Подкрепително-тонизираща храна

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ"    N …
21 авг. 2017

01016-2017-0005 – Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи…
29 май 2017

01016-2017-0004 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика за 2017г..

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки…
10 апр. 2017

01016-2017-0003 – Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите…
28 фев. 2017

01016-2017-0002 – Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции -…
18 ян. 2017

01016-2017-0001 – Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология групирани по 21 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център…
06 дек. 2016

01016-2016-0009 – Доставка на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно (процедура на договаряне без обявление)

Националният център по трансфузионна хематология обявява Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно за нуждите на ЦТХ в…
05 дек. 2016

01016-2016-0008 – Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв за нуждите на ЦТХ (процедура на договаряне без обявление)

Националният център по трансфузионна хематология обявява процедура на договаряне без обявление завъзлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв CPD A за нуждите на…
02 дек. 2016

01016-2016-0007 – Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за до 45 000 броя кръводарители на НЦTX…
11 окт. 2016

01016-2016-0006 – Доставка на медицинска апаратура за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура по две самостоятелно обособени позиции за нуждите на НЦТХ"  Обособена позиция №…