22 мар. 2019

01016-2019-0001 – Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни…
25 сеп. 2018

01016-2018-0006 – „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции”

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на…
03 сеп. 2018

01016-2018-0005 – Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за…
27 юли 2018

01016-2018-0004 Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години,считано от датата на сключване на договор”

`Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период…
25 юли 2018

01016-2018-0003-„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции”

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите…
29 май 2018

01016-2018-0002 – Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл)

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато…
04 апр. 2018

01016-2018-0001 – Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни…
28 дек. 2017

01016-2017-0009 – Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р”    N             …
15 дек. 2017

01016-2017-0008 – Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р”    N             …
22 ное. 2017

01016-2017-0007 – Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM” …