Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирани подкрепително – тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ“ 

 

N                  Заглавие     Дата на публикуване 
1

 {phocadownload view=file|id=1945|text=Решение за откриване на процедура|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 18.09.2019 г.
2  {phocadownload view=file|id=1946|text=Обявление за откриване на процедура|target=s}  18.09.2019 г.
3

 {phocadownload view=file|id=1947|text=Документация|target=s}

 18.09.2019 г.
4

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ – за преглед и за компютърна обработка;

 {phocadownload view=file|id=1948|text=Единен европейски документ в електронен вид еЕЕДОП|target=s}

 18.09.2019 г.
5.

{phocadownload view=file|id=1952|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.10.2019г.
6

{phocadownload view=file|id=1959|target=s}

}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.
7

{phocadownload view=file|id=1960|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.
8

{phocadownload view=file|id=1958|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.
9

{phocadownload view=file|id=1957|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.

{phocadownload view=file|id=1980|text=Обявление за възложена поръчка|target=s}

 02.12.2019г.

{phocadownload view=file|id=1981|text=Договор РД-07-17 / 04.11.2019 с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019г.