Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване, съгласно приложената спецификация.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1

 {phocadownload view=file|id=2125|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 13.11.2020 г.
2

 {phocadownload view=file|id=2127|text=Докладна записка|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 13.11.2020 г.

3

 {phocadownload view=file|id=2126|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 13.11.2020 г.