Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване за РЦТХ Варна, РЦТХ Плевен, РЦТХ Пловдив и РЦТХ Стара загора, съгласно приложената спецификация.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1

 {phocadownload view=file|id=2128|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 17.12.2020 г.
2

 {phocadownload view=file|id=2129|text=Спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 17.12.2020 г.