Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване, съгласно приложената спецификация.

N                  Заглавие     Дата на публикуване 

1

 {phocadownload view=file|id=2088|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.
2

 {phocadownload view=file|id=2089|text=Спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.

3

Уточнение: в изготвената спецификация в графа „Изисквания (минимални изисквания)“ на ред 1.9  да се чете, съгласно приложения текст:

 {phocadownload view=file|id=2090|text=Съобщение|target=s}

 04.06.2020 г.