НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ

No     Име на докумената
Дата на публикуване

 {phocadownload view=file|id=1817|text=Информация за публукувана обява|target=s}

 10.12.2018 г.
2

{phocadownload view=file|id=1818|text=Oбява||target=s}

10.12.2018
3

{phocadownload view=file|id=1819|text=Спецификация|target=s}

 10.12.2018
4  {phocadownload view=file|id=1820|text=Приложение 1-8||target=s} 10.12.2018
5 {phocadownload view=file|id=1821||text=Договор-образец|target=s} 10.12.2018
6

 {phocadownload view=file|id=1822|text=Протокол|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.12.2018
7

 {phocadownload view=file|id=1823|text=Доклад от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.12.2018
8

{phocadownload view=file|id=1905|target=s}

14.05.2019