НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ“

No     Име на докумената
Дата на публикуване

 {phocadownload view=file|id=1815|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.11.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1816|text=Техническа спецификация|target=s}

 29.11.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1828|text=Протокол с приложения|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.01.2019 г.

 {phocadownload view=file|id=1829|text=Доклад от работата на комисията|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.01.2019 г.