НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ“

No     Име на докумената
Дата на публикуване
 {phocadownload view=file|id=1778|text=Информация за публикувана обява|target=s}  23.08.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1781|text=Обява|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.08.2018 г.

 {phocadownload view=file|id=1779|text=Техническа и количествена спецификация|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.08.2018 г.
 {phocadownload view=file|id=1780|text=Документация и образци|target=s}  23.08.2018 г.
5

 {phocadownload view=file|id=1809text=Протокол|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.11.2018
6.

 {phocadownload view=file|id=1810|text=Доклад|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.11.2018
7

 {phocadownload view=file|id=1811|text=Протокол допълнение|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.11.2018
8

 {phocadownload view=file|id=1858|text=Договор ОП-19-18 от 04.12.2018 г.|target=s}

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
9  {phocadownload view=file|id=1859|text=Договор ОП-20-18 от 04.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
10  {phocadownload view=file|id=1860|text=Договор ОП-21-18 от 04.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
11  {phocadownload view=file|id=1861|text=Договор ОП-22-18 от 04.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
12  {phocadownload view=file|id=1862|text=Договор ОП-23-18 от 04.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
13  {phocadownload view=file|id=1863|text=Договор ОП-26-18 от 06.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
14  {phocadownload view=file|id=1864|text=Договор ОП-35-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
15  {phocadownload view=file|id=1865|text=Договор ОП-36-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
16  {phocadownload view=file|id=1866|text=Договор ОП-37-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
17  {phocadownload view=file|id=1867|text=Договор ОП-38-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
18  {phocadownload view=file|id=1868|text=Договор ОП-39-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
19  {phocadownload view=file|id=1869|text=Договор ОП-40-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
20  {phocadownload view=file|id=1870|text=Договор ОП-41-18 от 19.12.2018 г.|target=s}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019