23 май 2017

PP-17-001 – Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора

НЦТХ обявява обществена поръчка, възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП с предмет "Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора"  …
09 дек. 2016

PP-007-16

НЦТХ обявява обществена поръчка, възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП с предмет "Периодични доставки на медицински изделия и консумативи за еднократна употреба групирани по 4(четири) обособени позиции за нуждите на НЦТХ …
12 апр. 2016

PP-006-16

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на буфери, етилови алкохоли, сухи и течни хранителни среди за микробиологична диагностика, химикали и други консумативи за лабораторна употреба групирани…