Банер
Процедури за възлагане на обществени поръчки
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията
01016-2019-0001 01016-2019-0001 - Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции
01016-2018-0006 01016-2018-0006 - „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции”
01016-2018-0005 01016-2018-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции
01016-2018-0004 01016-2018-0004 Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години,считано от датата на сключване на договор”
01016-2018-0003 01016-2018-0003-„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции”
01016-2018-0002 01016-2018-0002 - Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл)
01016-2018-0001 01016-2018-0001 - Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции
01016-2017-0009 01016-2017-0009 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р
01016-2017-0008 01016-2017-0008 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р
01016-2017-0007 01016-2017-0007 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 2 от 4