Банер
01016-2019-0006 - Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 18.09.2019 г.
2    18.09.2019 г.
3

 

 18.09.2019 г.
4

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 

 18.09.2019 г.
5.

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.10.2019г.
6

}Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.
7

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.
8

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.
9

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.10.2019г.

 02.12.2019г.

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2019г.