Банер
Извършване на ремонт и преустройство на блок „Д” и „Е” от сграда предоставена за ползване на НЦТХ - Паметник на културата и намираща се на ул.Братя Миладинови No 112