Банер
Предварителни обявления
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Дата
predvaritelni-obyavlenia Периодични доставки на тест-реагенти за имунохематологична диагностика 17.03.15г.
predvaritelni-obyavlenia Извършване на ремонт и преустройство на блок „Д” и „Е” от сграда предоставена за ползване на НЦТХ - Паметник на културата и намираща се на ул.Братя Миладинови No 112 17.03.15г.
predvaritelni-obyavlenia Извършване на строително-ремотни дейности и преустройство на помещения на НЦТХ за архив 17.03.15г.
predvaritelni-obyavlenia Издигане на навес за автомобилите собственост на НЦТХ 17.03.15г.
predvaritelni-obyavlenia Доставка на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на Национален център по трансфузионна хематология 17.03.15г.
predvaritelni-obyavlenia Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване по 12 обособени позиции за нуждите на Национален център за трансфузионна хематология (НЦТХ)" – съгласно инвестиционната програма 17.03.15г.
predvaritelni-obyavlenia Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска апаратура /оборудване / ПИС / асансьорна уредба, собственост на НЦТХ групирани в ХVІІ обособени позиции” 17.03.15г.
predvaritelno-obiavlenie-za-medizd Predvaritelno obiavlenie za Med.Izd.za vzemane,prerab. i diagn.na Krav za CTH za 2016 04.03.15г.
po Предварително обявление за общетсвена поръчка "Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на НЦТХ и ЦТХ 26.02.15г.