10 фев. 2016

01016-2016-0002 – Периодична доставка на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв по 18 обособени позиции

Националният център за трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет периодичната доставка на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки по 18 обособени позиции за…
10 фев. 2016

01016-2016-0001 Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции

Обществена поръчка  с предмет периодичната доставка на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис по четири…
21 ян. 2016

01016-2015-0002 – Изграждане на свързаност и доставка на базов хардуер

Национален център по трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет "Изграждане на комуникационна свързаност между центровете и отделенията по трансфузионна хематология и доставка и инсталация на хардуер по обособени позиции…
24 ное. 2015

01016-2015-0007 – Доставки на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно за нуждите на ЦТХ в страната за 2015г

Национален център по трансфузионна хематология обявява процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на 96-гнездни микроплаки…
08 окт. 2015

01016-2015-0006 – Доставката на подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ

Национален център по трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет: Доставката на до 42 000 броя пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ и включва различни подкрепителни храни…
11 авг. 2015

01016-2015-0005 – Периодичната доставка на медицински изделия,лабораторни консумативи и лабораторно оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология по 29 самостоятелно обособени позиции

Национален център по трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет: “Периодичната доставка на медицински изделия,лабораторни консумативи и лабораторно оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология по 29 самостоятелно…
09 юни 2015

01016-2015-0004 – Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включително извършване на ремонтни дейности и при необходимост доставка и подмяна на резервни части

Национален център по трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет: “Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включително извършване на ремонтни дейности и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на…
15 май 2015

01016-2015-0003 – Доставка на скове и тест реагенти

Национален център за трансфузионна хематология (НЦТХ), гр. София обявява обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки по 53…
06 мар. 2015

01016-2015-0001 – Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции

Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции  за нуждите на НЦТХ-гр.София и ЦТХ в страната за 2015г.

19 фев. 2015

01016-2013-0009-Дейности по предоставяне на ВиК услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет "Дейности по предоставяне на ВиК услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за…