Банер
Процедури за възлагане на обществени поръчки
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Дата
01016-2020-0005 01016-2020-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 16 о.п. 11.06.20г.
01016-2020-0003 01016-2020-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на ЦТХ в страната за 2020г., групирани в 3 обособени позиции 23.03.20г.
01016-2020-0002 01016-2020-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по 21 о.п. 23.03.20г.
01016-2020-0001 01016-2020-0001 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика за трансмисивни инфекции за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2020 г. по четири обособени позиции 16.03.20г.
01016-2019-0007 01016-2019-0007 - Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ 28.11.19г.
01016-2019-0006 01016-2019-0006 - Периодични доставки на пакетирани подкрепително - тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на НЦТХ 18.09.19г.
01016-2019-0005 01016-2019-0005 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ - прекратена 08.07.19г.
01016-2019-0004- 01016-2019-0004 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ - прекратена 16.04.19г.
01016-2019-0003 01016-2019-0003 - Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2019 г., групирани в 3 (три) обособени позиции 10.04.19г.
01016-2019-0002 01016-2019-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2019 г. по 20 (двадесет) обособени позиции 10.04.19г.
01016-2019-0001 01016-2019-0001 - Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции 22.03.19г.
01016-2018-0006 01016-2018-0006 - „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции” 25.09.18г.
01016-2018-0005 01016-2018-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции 03.09.18г.
01016-2018-0004 01016-2018-0004 Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години,считано от датата на сключване на договор” 27.07.18г.
01016-2018-0003 01016-2018-0003-„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции” 25.07.18г.
01016-2018-0002 01016-2018-0002 - Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл) 29.05.18г.
01016-2018-0001 01016-2018-0001 - Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции 04.04.18г.
01016-2017-0009 01016-2017-0009 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р 28.12.17г.
01016-2017-0008 01016-2017-0008 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р 15.12.17г.
01016-2017-0007 01016-2017-0007 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM 22.11.17г.
01016-2017-0006 01016-2017-0006 - Подкрепително-тонизираща храна 21.11.17г.
01016-2017-0005 01016-2017-0005 - Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции 21.08.17г.
01016-2017-0004 01016-2017-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика за 2017г.. 29.05.17г.
01016-2017-0003 01016-2017-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции 10.04.17г.
01016-2017-0002 01016-2017-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции 28.02.17г.