Банер
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Дата
01016-2016-0002 01016-2016-0002 - Периодична доставка на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв по 18 обособени позиции 10.02.16г.
01016-2016-0001 01016-2016-0001 Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции 10.02.16г.
01016-2015-0002 01016-2015-0002 - Изграждане на свързаност и доставка на базов хардуер 21.01.16г.
01016-2015-0007 01016-2015-0007 - Доставки на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно за нуждите на ЦТХ в страната за 2015г 24.11.15г.
01016-2015-0006 01016-2015-0006 - Доставката на подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ 08.10.15г.
01016-2015-0005 01016-2015-0005 - Периодичната доставка на медицински изделия,лабораторни консумативи и лабораторно оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология по 29 самостоятелно обособени позиции 11.08.15г.
01016-2015-0004 01016-2015-0004 - Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включително извършване на ремонтни дейности и при необходимост доставка и подмяна на резервни части 09.06.15г.
01016-2015-0003 01016-2015-0003 - Доставка на скове и тест реагенти 15.05.15г.
01016-2015-0001 01016-2015-0001 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции 06.03.15г.
01016-2013-0009 01016-2013-0009-Дейности по предоставяне на ВиК услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води 19.02.15г.
01016-2013-0007 01016-2013-0007-Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 19.02.15г.
schetovodni-docum-30012015 Счетовадна-информация-30-01-2015 02.02.15г.
01016-2013-0008 01016-2013-0008-Обществена поръчка – договаряне без обявление по ЗОП с предмет "Доставка на електроенергия за нуждите на НЦТХ" (Възложена) 05.11.14г.
01016-2014-0016 01016-2014-0016 ОП с предмет „Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране тип "TRIMA ACCEL version 6 за нуждите на НЦТХ за 2014г.” (Възложена!) 13.10.14г.
01016-2014-0014 01016-2014-0014 Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА” (Възложена!) 10.10.14г.
01016-2014-0015 01016-2014-0015 Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА КРЪВ И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ” (Възложена!) 10.10.14г.
01016-2014-0013 01016-2014-0013 Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА” (Възложена!) 09.10.14г.
01016-2014-0012 01016-2014-0012-Периодични доставки на медицински и лабораторни консумативи 12.09.14г.
01016-2014-0011 01016-2014-0011 - Доставка на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите (Възложена!) 25.08.14г.
01016-2014-0010 Обществена поръчка № 01016-2014-0010 - Периодични доставки на тест-реагенти за имунохематологична диагностика на пациенти,химикали,хранителни среди, буфери, етилови алкохоли и други вещества и дезинфектанти за нуждите на НЦТХ (Частично възложена) 25.08.14г.
01016-2014-0009 Обществена поръчка № 01016-2014-0009 - Обезопасяване на сграда (Възложена) 14.08.14г.
01016-2014-0008 Обществена поръчка № 01016-2014-0008 - Доставка на компютърна техника (Възложена!) 07.08.14г.
01016-2014-0007 Обществена поръчка № 01016-2014-0007 - Доставка на МПС (Възложена) 07.08.14г.
01016-2014-0006 01016-2014-0006 - Договаряне без обявление по ЗОП - Прекратена! 31.05.14г.
01016-2014-0005-imunohematologia Обществена поръчка N 01016-2014-0005 (Възложена) 14.03.14г.