Банер
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията
pp-005-16 9052962 - „Доставка на течни горива за автомобилите на Национален център по трансфузионна хематология
pp-003-16 9052214 - Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на НЦТХ
pp-004-16 9052224 - Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на НЦТХ
pp-002-16 9050532 - Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства (касети с тонери, мастилници, мастилени ленти и др.) за нуждите на НЦТХза период от една година
pp-001-16 9050410-Периодични доставки за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология на канцеларски материали, офис принадлежности и типови бланки групирани в две обособени позиции
pp-007-15 9048661 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърна техника за нуждите на НЦТХ
pp-006-15 9048659 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на НЦТХ
pp-005-15 9047908 - Доставки на Тестове за диагностика на кръвта за трансмисивни инфекции с хемилуминисцентна техника за нуждите на НЦТХ за 2015г
pp-004-15 9047504 - Публична покана с предмет Доставка на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки
pp-003-15 Публична покана с ID N 9046700 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодично отпечатване и доставка на печатни бланки, информационни формуляри и медицински документи по образец за нуждите на НЦТХ
pp-002-15 Публична покана с IDN 9044640 с предмет "Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Национален център по трансфузионна хематология /НЦТХ/ и намиращото се в нея имущество"
pp-001-15 Публична покана с изх. № ОП-127/ 09.07.2015г. и IDN 9043678 с предмет "Събиране и транспортиране от сметищните площадки на НЦТХ, временно съхраняване, обезвреждане и изгаряне, чрез инсинерация на опасните отпадъци реализирани от дейността на НЦТХ"
pp-009-14 Публична покана с IDN 9035746 с предмет “Дейности по проектиране за реконструкция на обекти на НЦТХ, находящи се на ул. Братя Миладинови № 112”
pp-008-14 Публична покана с IDN 9035608 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за копирни и печатащи устройства"
9033131 Публична покана ID№ 9033131 - Сервизна поддръжка на МПС
9032781 Публична покана ID№ 9032781 - Печатни материали (Възложена)
9032726 Публична покана ID№ 9032726 - Доставка на символични подаръци (Възложена)
9032554 Публична покана ID№ 9032554 - Сервизна поддръжка на МПС (Прекратена)
9030962 Публична покана ID№ 9030962 - Опасни отпадъци (Възложена!)
9027715 Публична покана ID№ 9027715 - Доставка на горива (Възложена!)
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2