Банер
Доставка на реактиви и консумативи за извършване на 57 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции HIV (HIV-1 и HIV-2)/Хепатит Б/Хепатит C чрез NAT технология с наличната в Центровете за трансфузионна хематология апаратура
N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.12.2019 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

06.12.2019 г.
3

 

 06.12.2019 г.

4

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 06.12.2019 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.12.2019 г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.12.2019 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 20.12.2019 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 06.01.2020 г.
9

 

 16.03.2020 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛ !

 08.05.2020 г.