Банер
SOO-20-004 - Оборудване РЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване за РЦТХ Варна, РЦТХ Плевен, РЦТХ Пловдив и РЦТХ Стара загора, съгласно приложената спецификация.

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1

 

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 17.12.2020 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 17.12.2020 г.