Банер
SOO-20-003 - Консумативи COVID

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване, съгласно приложената спецификация.

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1

 

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 13.11.2020 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 13.11.2020 г.

3

 

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП !

 13.11.2020 г.