Банер
SOO-20-002 - оборудване

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) събира оферти за закупуване на оборудване, съгласно приложената спецификация.

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.06.2020 г.

3

Уточнение: в изготвената спецификация в графа "Изисквания (минимални изисквания)" на ред 1.9  да се чете, съгласно приложения текст:

 

 04.06.2020 г.