Банер
SOO-20-001-Периодични доставки на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ" разделени в 15 обособени позиции.


 

o     Име на докумената
Дата на публикуване

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.03.2020 г.

 

 10.03.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.03.2020 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.03.2020 г.

 

 10.03.2020 г.