Банер
Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра“.


 

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване
1

 23.10.2019 г.
2

 23.10.2019 г.
3

 23.10.2019 г.
4

 23.10.2019 г.
5

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.10.2019 г.
6

 06.11.2019 г.
7

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.11.2019 г.