Банер
Доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ

No     Име на докумената
Дата на публикуване

 

 10.12.2018 г.
2

10.12.2018
3

 10.12.2018
4   10.12.2018
5 10.12.2018
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.12.2018
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.12.2018
8

14.05.2019