Банер
SOO-18-003 - Доставка на офис техника за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ"

No     Име на докумената
Дата на публикуване

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.11.2018 г.

 

 29.11.2018 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.01.2019 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.01.2019 г.