Банер
SOO-18-002 - Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ"

No     Име на докумената
Дата на публикуване
   23.08.2018 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.08.2018 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.08.2018 г.
   23.08.2018 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.11.2018
6.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.11.2018
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.11.2018
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
9  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
10  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
11  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
12  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
13  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
14  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
15  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
16  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
17  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
18  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
19  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
20  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019