Банер
Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ - ПРЕКРАТЕНА

НЦТХ обявява обществена поръчка на стойност по  чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на медицински и лабораторни консумативи и изделия за период от една година за нуждите на НЦТХ"

No     Име на докумената
Дата на публикуване
   15.08.2018 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.08.2018 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.08.2018 г.
   15.08.2018 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 21.08.2018 г.