Банер
PP-17-001 - Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора

НЦТХ обявява обществена поръчка, възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП с предмет "Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора"

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 23.05.2017 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 23.05.2017 г.
   23.05.2017 г.
   23.05.2017 г.

При публикуване на проекто договора в образците на документи е допусната техническа грешка. Публикуваме коригиран проект на договор.

 

 26.05.2017 г.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 26.05.2017 г.
7

 Важно!

 Първоначалния срок за получаване на оферти се удължава до 16:00 часа на 05.06.2017 г.

 

 05.06.2017 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 07.06.2017 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.06.2017 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 05.07.2017 г.