Банер
PP-007-16

НЦТХ обявява обществена поръчка, възлагана по реда на чл.187-188 от ЗОП с предмет "Периодични доставки на медицински изделия и консумативи за еднократна употреба групирани по 4(четири) обособени позиции за нуждите на НЦТХ  за  период от една година от сключване на договор".

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване
   09.12.2016 г.
 2     09.12.2016 г.
   09.12.2016 г.
   09.12.2016 г.
   09.12.2016 г.
   09.12.2016 г.
   22.12.2016 г.
   19.01.2017 г.
   19.01.2017 г.